HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ

IMG_5981

 

TẬP ĐOÀN CORÈLE INTERNATIONAL

Trụ sở : 4, rue Pierre Brossolette 95270 Asnières sur Oise – France
Trung tâm Hành chính : 2, rue de Micy 45380 La Chapelle Saint Mesmin – France (địa chỉ nhận thư qua bưu điện).

Điện thoại: 33 (0)2 38 70 52 52
FAX: 33 (0)2 38 70 57 90

Email: info@scavi.com.vn