CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TẬP ĐOÀN CORÈLE INTERNATIONAL

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

QUỸ ĐÀO TẠO TRỌN ĐỜI - QUỸ B’LAO - CỔ ĐÔNG CỐT YẾU CỦA TẬP ĐOÀN CORÈLE INTERNATIONAL-SCAVI

 

Phá hàng rào - Bứt phá mọi giới hạn
Thăng tiến không giới hạn – Giới hạn chỉ bứt phá bởi chính mình

 

Xem thêm

* Cương lĩnh chỉ đạo chính của Tập đoàn và Quỹ xã hội B'lao *

 

1. Tự do

Chủ động, độc lập, tiên phong = có cá tính =  không rập khuôn = có thể táo bạo:

 • Corèle International có giấy phép đầu tư số 1 = Scavi, tại Việt Nam vào 1988, ngay khi Việt Nam mới mở cửa, với vốn đầu tư ban đầu 20.000 USD.
 • Corèle International hiện là tập đoàn Pháp có số lượng thành viên lớn nhất tại Việt Nam - 11.000 người - Top 10 thế giới trong ngành Cung ứng dịch vụ toàn diện về Nội y, với ảnh hưởng mạnh mẽ về chuyển dịch ngành nghề trong thương trường quốc tế.
 • Scavi là công ty nước ngoài đầu tư đầu tiên vào Lào trong ngành Nội y năm 2003.
 • Scavi là công ty đầu tiên trong ngành Nội y quốc tế thiết lập đầu tư tại Huế, ngay từ năm 2005; Hiện nay Scavi Huế có hơn 6,000 thành viên, ban điều hành 100% Huế.
 • Corèle International, trong suốt 29 năm qua, kể từ ngày đầu thành lập, kiên định tập trung và chuyên biệt về ngành Nội y, không theo phong trào đầu tư thời cơ và ngắn hạn.

 

2. Trách nhiệm

Trách nhiệm (=chia sẻ) đối với các thành viên (tại Corèle International không có ông chủ và người làm công: chỉ có thành viên, ngay cả ban lãnh đạo cũng là thành viên, trong cùng một chiếc thuyền):

 • Định chế động viên tiên tiến dị biệt, có một không hai : Thành viên cốt yếu của Corèle International = Đồng-chủ doanh nghiệp = Đồng-xây dựng doanh nghiệp = chuyển miễn phí cổ phiếu Tập đoàn mức độ cực cao đến thành viên xứng đáng, kể cả thành viên công nhân tại Việt Nam.
 • Giá trị cốt yếu = rất yêu cầu dấn thân; tương ứng với giá trị đó là sự nhìn nhận sự dấn thân qua thành quả, dẫn đến sự chia sẻ thực sự.

  Dựa vào đó, thiết lập phương án trong suốt chuyển, tuần tự, có hệ thống, quyền lãnh đạo Tập đoàn.

Trách nhiệm (= chia sẻ) với bạn hàng bao gồm khách hàng (từ khách hàng công ty – Địa điểm bán lẻ - đến người tiêu dùng cuối cùng) và nhà cung cấp (nguyên phụ liệu – sản xuất).

 • Phương châm sáng tạo 3 lần win: không chỉ win-win mà win (khách hàng) – win (Corèle International) – win (nhà cung cấp);
 • Phương châm chia sẻ 3 win này đặt cơ sở khuyến khích các bạn hàng, cũng như các thành viên trong nội bộ Tập đoàn, cố gắng dấn thân và bền chí đến cao độ để đạt được thành công chung, thì mới chia sẻ được.

* Trách nhiệm (=chia sẻ) với cộng đồng:

Nối kết bền vững dài hạn với hệ thống đào tạo tại những khu vực mà Tập đoàn Corèle International hoạt động, chủ yếu tại Việt Nam, cho từng vị trí trong Tập đoàn:

 • Từ đào tạo nhà trẻ đến đào tạo nghề/ đại học, cả về đào tạo học thuật lẫn đào tạo nghề nghiệp thường trực trong Tập đoàn.
 • Đào tạo thường trực suốt cuộc đời = đào tạo nghề về hệ thống tổ chức của Tập đoàn bao gồm đào tạo ECE (English Connection Education) + Đào tạo thường trực về các giá trị tập thể qua Định chế Động viên của Tập đoàn.

  ⇒ Tập đoàn là một trường đào tạo đặc sắc mà môi trường nhận biết.

* Trách nhiệm với môi trường (qua công ty con – Tập đoàn Scavi):

 • Tối đa hóa tái chế - tái sử dụng.
 • Sạch và Xanh ở cả khu vực làm việc lẫn khu nhà ở thành viên.
 • Đánh giá môi trường tại nhà máy của các Bạn hàng Nhà cung cấp nguyên phụ liệu.
 • Tôn trọng sinh thái: Giấy chứng nhận Oeko-tex trong tất cả các nhà cung cấp nguyên liệu.

 

3. Tính cách đa diện của hai giá trị chính trên

Giá trị tự do và trách nhiệm nối kết qua giá trị điều phối chính là giá trị “Phá hàng rào – Bứt phá mọi giới hạn”.

 • “Phá hàng rào – Bứt phá mọi giới hạn” trong tư tưởng của chính mình: đưa đến tự chủ, lập trường độc lập, sáng tạo, bứt phá.
 • “Phá hàng rào” giữa chính mình và người khác – cộng đồng: tiến về người khác và sự khác biệt của họ, mong muốn sự tiến bộ của họ, xem cộng đồng trong đó mình sống như là mái nhà của mình và lo lắng cho cộng đồng đó như là mái nhà.

  Phong thái và xử sự nói trên bắt đầu từ cái tâm (ý nghĩa của đời sống vượt trên mình).